Esam Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) dalībnieki.

EIS [www.eis.gov.lv] ir Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) uzturēta valsts informācijas sistēma, kas integrēta arī citās valsts informācijas sistēmās.

 

Valsts iepirkumi

 

„EIS ir elektroniska preču un pakalpojumu iegādes vieta publiskām institūcijām, ko var izmantot neierobežots sistēmā reģistrētu pasūtītāju (pircēju) – publisko institūciju skaits.

EIS reģistrētajiem pasūtītājiem ir nodrošināta iespēja bez maksas veikt preču pasūtījumus interneta vietnē, izvēloties preces no attiecīgajā brīdī elektroniskajā katalogā (turpmāk – e-katalogs) lētākā publicētā piedāvājuma. E-iepirkumu procesā starp piegādātāju un pircēju tiek elektroniski noslēgts darījums, kas nosaka konkrētās preču piegādes pamata noteikumus (preču skaitu, cenas, piegādes vietu utt.) papildus piegādes standarta noteikumiem (piegādes termiņi, pušu tiesības un pienākumi, soda sankcijas utt.), kas ir noteikti VRAA noslēgtajās vienošanās ar attiecīgo atklāto konkursu uzvarētājiem (piegādātājiem).”*)

*) Informatīvais ziņojums par koncepcijas „Elektronisko iepirkumu sistēma” īstenošanas gaitu. 10.02.2012